FACEBOOK

Wie is wie en wie doet wat

 

Bij de schutterij de Eendracht is iedereen belangrijk, zonder de schutter, tamboer of vendelier, kan deze vereniging niet bestaan.

Maar in zo'n dynamische schutterij als de Eendracht is er altijd van alles te doen en te regelen, hieronder enkele commissies/leden die zich daar sterk voor maken.

- het driemanschap: zoals de naam al zegt zijn dit 3 personen uit het korps die regelmatig met het bestuur om de tafel zitten om diverse zaken te bespreken
- redactie van ons clublad 't Schuttertje: dit zijn 5 personen die minimaal 2x in het jaar alle gebeurtenissen op een rij zetten en geprint verspreiden
- muziekcommissie: 2 personen die regelmatig met de dirigent overleggen m.b.t nieuwe marsen, instrumenten etc.
- eigen beveiligingsdienst: in het totaal momenteel 9 personen hebben de papieren om voor de schutterij tijdens eigen evenementen de verplichte beveiliging uit te voeren.
- onderhoud en ontwikkeling website: 2 personen zijn verantwoordelijk voor de website en 4 personen voor het bijhouden van de social media.

Uiteraard kunnen we niet iedereen bij naam noemen maar hiernaast zullen we in ieder geval het bestuur aan u voorstellen.
Voor de naam en functie beweeg de muis over de foto en kijk je met je mobiel of tablet, tik dan op de foto.

                        

© 2014 Ronald Geven: Ontwerp, Ontwikkeling en Realisatie ( www.ronaldgeven.nl )
Jorn Erinkveld: Filmpjes en Foto's (www.jornerinkveld.nl)